CHÍNH SÁCH BẢO MẬT IT PORTAL

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với itportal.vn. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần quan trọng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ IT Portal và các trang Web itportal.vn.

Thông Báo Chính Sách này giải thích:
 1. Loại thông tin cá nhân của bạn được IT Portal thu thập và xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ IT Portal và/hoặc website của IT Portal;
 2. Mục đích IT Portal thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn;
 3. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn;
 4. Thông tin của ban có thể được chia sẻ với ai;
 5. Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn;

I. Loại thông tin cá nhân của bạn được IT Portal thu thập và xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ IT Portal và/hoặc website của IT Portal

1. Khi đăng ký Dịch vụ IT Portal

Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ nào tại itportal.vn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản.

Thông tin cá nhân được thu thập trong quá trình đăng ký bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email, tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, quốc gia cư trú của bạn.

Bất cứ thông tin cá nhân nào do itportal.vn yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để itportal.vn xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, itportal.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.

2. Từ việc sử dụng Dịch vụ IT Portal và/hoặc website của IT Portal

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ IT Portal và/hoặc website của IT Portal. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà itportal.vn có thể thu thập trực tiếp từ bạn:

 • Tuổi;
 • Ngày sinh;
 • Điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động;
 • Thông tin tài khoản ngân hàng;
 • Các thông tin khác liên quan đến sơ yếu lý lịch xin việc;

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của IT Portal để giới thiệu cho bạn bè về các dịch vụ hoặc các trang Web itportal.vn của chúng tôi, itportal.vn sẽ yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email của họ.

Nếu bạn muốn itportal.vn ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, itportal.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.

3. Khi bạn truy cập các trang Web itportal.vn

Khi bạn truy cập bất cứ trang Web itportal.vn nào, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn tại các trang web này, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của bạn là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của bạn hoặc các thiệt bị truy cập khác.

IT Portal có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn tại bất cứ trang Web itportal.vn nào bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập.

Cookie là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Website IT Portal có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn.

Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

 • Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
 • Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.
 • Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này.

Website IT Portal cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Website IT Portal của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Website IT Portal cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

II. Mục đích IT Portal thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn:

 1. Mục đích IT Portal xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:
  • Xác định danh tính của bạn;
  • Đánh giá và/hoặc xác định mức độ tín nhiệm của bạn;
  • Cung cấp Dịch vụ IT Portal mà bạn đã yêu cầu;
  • Điều hành và quản lý các Dịch vụ IT Portal đã cung cấp cho bạn;
  • Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến Dịch vụ IT Portal;
  • Xác minh trình độ học vấn và nghề nghiệp của bạn bằng việc liên lạc trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu/các cơ quan chuyên môn;
  • Xử lý đơn yêu cầu Dịch vụ IT Portal mà bạn đã yêu cầu;
  • Điều tra và giải quyết các Dịch vụ IT Portal, các truy vấn thanh toán, khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gởi đến itportal.vn liên quan đến các Dịch vụ IT Portal;
  • Quản lý việc đào tạo nhân viên và việc đảm bảo chất lượng;
  • Giám sát và cải thiện việc thực hiện Dịch vụ IT Portal và trang Web itportal.vn;
  • Duy trì và phát triển Dịch vụ IT Portal và trang Web itportal.vn;
  • Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để itportal.vn nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ IT Portal;
  • Tiến hành nghiên cứu và phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ IT Portal để xác định xu hướng và phát triển các dịch vụ mới đáp ứng ứng sự quan tâm của bạn;
  • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý để itportal.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với itportal.vn cho các Dịch vụ IT Portal và ngừng sử dụng trang Web itportal.vn.
 3. IT Portal sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định.
 4. Ngoài ra, itportal.vn có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn các Dịch vụ khác của IT Portal.
  • Các dịch vụ của các bên thứ ba mà itportal.vn thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn;
  • Gởi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web itportal.vn và/hoặc các Dịch vụ itportal.vn
  • Gởi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc việc sử dụng các Dịch vụ IT Portal và/hoặc trang Web itportal.vn.

III. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn;

 1. Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của itportal.vn là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ:
  • Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân;
  • Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các lựa chọn tiếp thị khác nhau, các Dịch vụ itportal.vn;
  • Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.
  • Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu tiếp thị nào từ itportal.vn;
 2. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó itportal.vn sẽ hủy tất cả quyền try cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu.

IV. Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với ai

Thông tin cá nhân có thể được công bố đến các bên thứ ba sau đây nhằm giúp itportal.vn quản lý hiệu quả việc kinh doanh bao gồm cung cấp các Dịch vụ IT Portal cho bạn:
 • Các Đơn vị quảng cáo;
 • Các Nhà tuyển dụng;
 • Các đối tác chiến lược làm việc với itportal.vn để cung cấp các Dịch vụ itportal.vn hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu các Dịch vụ itportal.vn và/hoặc các trang Web itportal.vn;
 • Các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu hoặc được ủy quyền để thực hiện chức năng liên quan, trong phạm vi quy định của luật pháp hoặc liên quan đến các lệnh và phán quyết của tòa án;
 • Các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đich phát hiện hoặc ngăn chặn các hành vi phạm tội, bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc cho việc bắt giữ hoặc truy tố tội phạm, hoặc cho việc điều tra liên quan tới các vấn đề này;
 • Các tư vấn chuyên nghiệp của itportal.vn khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho itportal.vn;
 • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của itportal.vn (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ IT Portal mà họ sở hữu;
 • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này. Itportal.vn không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập nào cho bất kỳ bên nào khác.

V. Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn

Ngoài người quản trị Website IT Portal hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website IT Portal ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website IT Portal không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể thoát ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Website IT Portal. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website IT Portal có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website IT Portal. Bằng việc chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website IT Portal.

 1. Thỏa thuận ràng buộc
  1. Trang web itportal.vn được cung cấp cho bạn sử dụng trong phạm vi Điều Khoản này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web itportal.vn, bạn đồng ý chấp nhận và/hoặc bị ràng buộc bởi Điều Khoản này. Bạn đồng ý chấp nhận rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng trang web itportal.vn.
  2. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với itportal.vn, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.
  3. Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web itportal.vn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang web itportal.vn. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web itportal.vn sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web itportal.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web itportal.vn kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web itportal.vn thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.
 2. Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng
  1. Truy cập Website itportal.vn
   • Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập website itportal.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website IT Portal.
  2. Đạo đức người sử dụng. Khi sử dụng Dịch vụ của IT Portal và truy cập vào Website IT Portal, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:
   1. Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;
   2. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
   3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
   4. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
   5. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
   6. Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;
   7. Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
   8. Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
   9. Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;
   10. Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
   11. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
   12. Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Website IT Portal;
   13. Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
   14. Sử dụng Website IT Portal cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.
 3. Quyền của itportal.vn trong việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Bạn
  1. Chúng tôi được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của bạn ngay khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc nếu bạn vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản này.
  2. Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới chúng tôi bằng cách viết tại đây. Trong trường hợp này, bạn phải ngưng sử dụng trang web itportal.vn.
  3. Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng trang web itportal.vn của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên theo quy định.
 4. Thời hạn và chấm dứt hiệu lực
  1. Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và tác dụng khi bạn sử dung trang web itportal.vn.
  2. IT Portal có quyền, theo quyết định riêng của mình, theo đuổi tất cả các biện pháp pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn việc loại bỏ Nội dung Người dùng của bạn từ trang web itportal.vn và lập tức chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của bạn tại trang web itportal.vn và/hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi itportal.vn, khi bạn vi phạm Điều Khoản này hoặc nếu itportal.vn không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà bạn gửi đến khi đăng ký tại trang web itportal.vn.
 5. Tuân thủ và xử lý vi phạm
  1. Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại Hợp đồng Dịch vụ, bản Điều khoản & Điều kiện này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ.
  2. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Hợp đồng Dịch vụ và bản Điều Kiện & Điều Khoản này, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi tài khoản, nội dung hoặc đường dẫn của bạn và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả khoản phí hoa hồng cam kết trong hợp đồng.
  3. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.
 6. Bồi thường
  1. Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho Website IT Portal, công ty mẹ hoặc công ty con và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Website IT Portal khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website IT Portal hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ Website IT Portal, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website IT Portal.
 7. Bảo Mật
  1. Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.
  2. Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về công ty mà mình thu thập được từ việc tham gia chương trình iPartner cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.
  3. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích của mình theo thỏa thuận quy định.
 8. Các điều khoản khác
  1. Bạn không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của bạn theo Điều Khoản này cho người khác. Chúng tôi được phép chuyển giao các quyền theo Điều Khoản này cho cơ sở kính doanh khác khi chúng tôi nhận thấy các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
  2. Nếu bạn vi phạm Điều Khoản này và itportal.vn lựa chọn bỏ qua, Itportal.vn vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi bạn vi phạm Điều Khoản.
  3. IT Portal không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
  4. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoăc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Khoản này và tất cả các điều khoản không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
 9. Điều khoản chung
  1. Mọi thắc mắc của bạn vui lòng liên hệ chúng tôi.
  2. Các thông báo tới itportal.vn phải được gửi đến các địa chỉ được liệt kê trên trang web itportal.vn.
  3. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua địa chỉ bạn đã đăng ký hoặc địa chỉ mà itportal.vn nhận thấy là phù hợp để bạn nhận thông báo.

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

COLLABORATION AGREEMENT ON HR INTRODUCEMENT

Số/No.: «Số_hợp_đồng»/HDHT-ITPORTAL

 

«Ngày_tháng1»,chúng tôi gồm:

«Ngày_tháng2», we consist of:

 

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR/JELLYFISH HR CO., LTD.

Địa chỉ/Address: Tầng 4, Tòa nhà TID, Số 4, Đường Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam/4th Floor, TID Centre, No. 4, Lieu Giai St., Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist., Hanoi

Số điện thoại/Phone No.: 0437 957 118

Mã số thuế/Tax number: 0106498508

Số tài khoản/Bank account No.: 19128100130121

Tại ngân hàng/At bank: Techcombank - Chi nhánh/Branch: Ba Đình, Hà Nội/Ba Dinh, Hanoi

Người đại diện/Representative: Ông/Mr. Nakazono Shinjiro

Chức vụ/Position: Giám đốc/Director

Sau đây gọi tắt là Bên A/ Herein after referred as Party A

 

 

Ông/Bà-Mr/Mrs: «Họ_tên»

Địa chỉ/Address: «Địa_chỉ»

Số CMND/Personal ID No:  «Số_CMND»Ngày cấp, nơi cấp/Date, place of issue:«Ngày_cấp» tại/at: «Nơi_cấp»

Số điện thoại di động/Cellphone No.: «Số_ĐT»

Số tài khoản NH/Bank account No.: «Số_TK»

Tại ngân hàng/At Bank: «Tại_ngân_hàng» - Chi nhánh/Branch: «Chi_nhánh»

Sau đây gọi tắt là Bên B/Herein after referred as Party B

         

 

 

Xét trên khả năng của Bên B, Bên B đồng ý hợp tác với Bên A nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Bên A. Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng với nội dung như sau:

Considering the ability of Party B, Party B agree to cooperate with Party A to promote business activities of Party A. Two Parties agreed to enter into agreements with the following contents: 

Điều 1/Article 1: Nội dung dịch vụ/Service content

 1. Phạm vi dịch vụ/Scope of service

Bên B sẽ cung cấp, giới thiệu cho Bên A thông tin của những ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Bên A.

Party B will introduce to Party A candidates suitable to Party A’s recruiting requirements.

 1. Cách thức hợp tác/How to cooperate

2.1     Bên A thông báo cho Bên B các công việc Bên A đang tuyển dụng.

Party A informs on-going position to Party B. 

2.2     Bên B tìm kiếm, tuyển chọn và giới thiệu ứng viên phù hợp cho Bên A.

Party B search, select and introduce suitable candidates to party A. 

2.3     Bên B gửi thông tin ứng viên cho Bên A, nếu ứng viên đó:

Party B sends candidates for Party A, if the candidates is:

- Chưa có trong hệ thống dữ liệu của Bên A thì ứng viên đó được chấp nhận là do Bên B đề cử.

 No data recorded in the data system of Party A, Party A confirmed candidates recommended by Party B.

- Có trong hệ thống dữ liệu của Bên A nhưng không có CA(nhân viên tư vấn nhân sự) nào của Bên A đang phụ trách ứng viên đó thì ứng viên đó vẫn được chấp nhận là do Bên B đề cử.

 Data recorded in the data system of Party A,but there is not any CA(Career Advisor) of Party A in charge those candidates, Party A still confirmed candidates recommended by Party B.

2.4  Những ứng viên từ Bên B giới thiệu chỉ hợp lệ sau khi đã xác nhận được nhu cầu chuyển việc. Đối với những ứng viên từ Bên B giới thiệu mà chưa xác nhận được tình trạng muốn chuyển việc hay không, sẽ không được tính là hợp lệ.

Candidates from Party B referrals are only valid after confirming the need to transfer jobs. For candidates from referral Party B who have not confirmed whether they want to transfer or not, will not be counted as valid.

2.5     Bên A sắp xếp lịch phỏng vấn và làm việc trực tiếp với ứng viên.

Party A set up interview and work with candidate(s) directly.

2.6     Bên A trả phí cho Bên B trong vòng 14 ngày từ khi cuộc phỏng vấn của ứng viên được giới thiệu bởi Bên B với khách hàng của Bên A diễn ra(nếu có phí hỗ trợ phỏng vấn) hoặc trong vòng 14 ngày từ ngày ứng viên được giới thiệu thành công đi làm(nếu có phí hỗ trợ ứng viên giới thiệu thành công).

Party A pays referral fee to Party B within 14 days from the interview between candidate recommended by Party B and Party A’s client happens(if there is an interview support fee) or within 14 days from the date the candidate was successfully introduced to work(if there is a fee, support the candidate to introduce successfully).

2.7     Bên A thông báo cho Bên B về kết quả phỏng vấn của ứng viên.

Party A inform Party B about candidate’s final result.

2.8     Bên A trả phí cho Bên B trong vòng 14 ngày sau khi ứng viên đã ký Hợp đồng chính thức với khách hàng của Bên A.

Party A pays referral fee to Party B with 14 days sincethe date that candidates recommended by Party B signed the employment contract with Party A’s Client.

2.9     Nếu ứng viên Bên B giới thiệu cho Bên A được nhận thư mời làm việc hoặc bắt đầu công việc cho đối tác của Bên A trong vòng 6 tháng kể từ ngày Bên B gửi thông tin ứng viên cho Bên A thì trong bất cứ trường hợp nào Bên A có nghĩa vụ phải thanh toán phí cho Bên B.

When candidate(s) of Party B is offered or engaged to work for Party A's client(s) within 6 months counting from the recommendation date, in any case, Party A has the obligation of payment for Party B.

 1. Thỏa thuận làm việc độc lập/Agreement of work independent

Bên B là chủ thể độc lập có ký kết hợp đồng hợp tác với Bên A.

Party B is independent contracting partner with Party B.

Bên A không phải chủ thể đại diện hay có quan hệ lao động với Bên B.

Party A is not the representative or having labor relations with Party B.

 1. Phạm vi trách nhiệm của 2 bên/The scope of responsibility of the two Parties

4.1     Bên A/Party A

Thanh toán phí giới thiệu cho Bên B theo như khoản 2.5 và 2.7.

Pay referral fee for Party B as defined in Item 2.5 and 2.7.

4.2     Bên B/Party B

Bên B cung cấp thông tin trung thực, chính xác và giới thiệu ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của đối tác của Bên A.

Party B provide accurately information, and introduce suitable candidates to the recruitment needs of the partners of the Party A.

Nếu Bên B đang làm việc cho Công ty Headhunting, Bên B đảm bảo rằng đang tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin của Công ty mình đang làm việc. Bên B sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, kiện cáo liên quan đến thông tin ứng viên mà Bên B cung cấp cho Bên A.

If Party B is working at a Headhunting company, Party B has to assure that you're in full compliance with your company regulation of information security. Party B is liable for any claims incured by providing information to Party A.

 1. Bảo mật thông tin/Confidentiality

Khi chia sẻ thông tin về các công việc đang cần tuyển dụng, Bên A sẽ không chia sẻ thông tin tên khách hàng và địa chỉ của khách hàng.

Party A not share to Party B about on-going position's client’s name and address.

Bên B phải giữ bí mật về các thông tin hoặc tài liệu liên quan đến công việc nhận được từ Bên A.

Party B must keep confidential of any information or material related Party A's business.

Điều 2/Article 2: Phí dịch vụ/Service fee

 • Với mỗi trường hợp ứng viên do Bên B giới thiệu thực hiện phỏng vấn với khách hàng của Bên A, Bên B sẽ nhận được một khoản phí là 300.000 đồng.

For each case of the candidate recommended by Party B to conduct interview with Party A’s client, Party B receives a service fee is 300.000 VND.   

 • Với mỗi trường hợp ứng viên do Bên B giới thiệu được Bên A giới thiệu thành công cho đối tác của Bên A, Bên B được nhận một khoản phí dịch vụ tương đương 20% của 01 tháng lương Gross của ứng viên. Và Bên A sẽ trả phí cho Bên B sau khi khấu trừ 10% trên tổng phí dịch vụ mà Bên B được nhận để đóng hộ thuế TNCN (nếu có) cho Bên B.

For each case that candidate recommended by Party B is introduced successful by Party A to Party A’s partners, Party B receives a service fee equivalent to 20% of 01 months' gross salary of the candidate. And Party A will pay service fee to Party B after deduction of 10% to pay Personal income tax (if any) on behalf of Party B.

 • Trong trường hợp lương Gross của ứng viên được tính bằng ngoại tệ thì phí giới thiệu thành công cho Bên B sẽ được Bên A tính theo tỉ giá ngoại tệ bán ra của ngân hàng techcombank tại ngày đầu tiên ứng viên đi làm.

In case the candidate's Gross salary is calculated in foreign currency, the successful introduced fee for Party B will be calculated by Party A according to the selling exchange rate of Techcombank at the first day the candidate goes to work.

Điều 3/Article 3: Phương thức thanh toán/Payment Method

Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên B.

Party A will pay by cash or transfer service charge to Party B’s bank account.

Điều 4/Article 4: Thời hạn hợp đồng/The Contract expires

Hợp đồng có hiệu lực 1 năm kể từ ngày ký.

This contract comes into affect 1 year from the signing date.

Điều 5/Article 5: Chấm dứt Hợp đồng/Terminating the contract

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

The contract shall be terminated in the following circumstances:

(1)  Hợp đồng hết hạn/Contract expires

(2)  Một trong hai bên muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

One of partíe wishes to terminate the contract before expires date.

Điều 6/Article 6: Giải quyết tranh chấp/Dispute Settlement

Khi giữa các Bên phát sinh tranh chấp, xung đột trong việc thực hiện Hợp đồng này, Bên A và Bên B cam kết giải quyết như sau:

In case between two Parties occur disputes, conflicts during execution of this Contract, Party A and Party B commit to settle as below:

 • Hai bên tự giải quyết tranh chấp, xung đột trên cơ sở thỏa thuận dân sự.

Disputes, conflicts will be settled by Both Parties on the basis of civil agreement.

 • Trường hợp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, các Bên tiến hành giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

In case two Parties cannot resolve by agreement, the Parties proceed the settlement in Authorized Court of Vietnam.

Điều 7/Article 7: Điều khoản chung/General Provisions:

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản sau khi các bên đã kí đóng dấu.

This Contract is made into two (02) copies of equal validity, each party keeps one (01) copy was stamped and signed.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

PARTY A

ĐẠI DIỆN BÊN B

PARTY B

 

 

  Tầng 13, tòa CMC số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  024 37955 846
  admin@jellyfish-vn.com