LOADING

IT Portal - Cổng thông tin công nghệ và Việc làm IT

TOP RANKED PARTNER
Rank Name Total Earn CV Upload Success
   1 Luong Huynh 18,300,000 54 5
   2 Nguyễn Hoàng Anh 14,600,000 55 4
   3 Le Thu Thao 11,200,000 30 4
   4 Bella Nguyen 9,000,000 19 2
   5 Nguyễn Thị Minh Thư 7,700,000 42 2

Senior PHP developer

IT Portal's Client

Hà Nội

Ipartner Apply 700 - 1200$ 2 views

iOS Developer

IT Portal's client

Hà Nội

Ipartner Apply 600 - 1000$ 23 views

Androrid SDK developer

IT Portal's client

Hà Nội

Ipartner Apply 600 - 1000$ 11 views

.NET(C#) Developer

IT Portal's client,

Hà Nội

Ipartner Apply 600 - 1000$ 6 views

Senior Mobile Developer

Hồ Chí Minh

Ipartner Apply 1500 - 2000$ 29 views

Java Team Leader

Hồ Chí Minh

Ipartner Apply 900 - 1200$ 26 views

Senior PHP developer

IT Portal's Client

Hà Nội

Ipartner Apply 700 - 1200$ 2 views

iOS Developer

IT Portal's client

Hà Nội

Ipartner Apply 600 - 1000$ 23 views

Androrid SDK developer

IT Portal's client

Hà Nội

Ipartner Apply 600 - 1000$ 11 views

.NET(C#) Developer

IT Portal's client,

Hà Nội

Ipartner Apply 600 - 1000$ 6 views

Senior Mobile Developer

Hồ Chí Minh

Ipartner Apply 1500 - 2000$ 29 views

Java Team Leader

Hồ Chí Minh

Ipartner Apply 900 - 1200$ 26 views

Jobs

Company

CV is uploaded

iPartners

Recent Articles