Trương Quốc Anh Thư

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6676 8762

Email: thu.truong@jellyfishhr.com

Lê Thị Nga

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hà Nội

Số điện thoại: 0868 24 23 12

Email: nga.le@jellyfishhr.com

Đỗ Thị Giang

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6656 0103

Email: giang.do@jellyfishhr.com

  Tầng 4 toà nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
  028 6659 5314
  info@itportal.vn