Trương Quốc Anh Thư

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6676 8762

Email: thu.truong@jellyfishhr.com

Lê Thị Trúc Quỳnh

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hà Nội

Số điện thoại: 01215 305 804

Email: quynh.lethitruc@jellyfishhr.com

Trương Thủy Tiên

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6656 0103

Email: tien.truong@jellyfishhr.com

  Tầng 4 toà nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
  028 6659 5314
  info@itportal.vn