Đặng Lam Phương

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6654 7305

Email: phuong.dang@jellyfishhr.com

Phạm Thị Thu Trang

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6654 7305

Email: trang.pham@jellyfishhr.com

Trần Thị Mỹ Trinh

Vị trí:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng IT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6654 7305

Email: trinh.tran@jellyfishhr.com

  Tầng 4 toà nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
  028 6277 4093
  info@itportal.vn